26 / 02 / 2014 Çarşamba
TAMAMEN KİŞİSEL // Ekin Üzeltüzenci

Olasılıklar, şüphe ve kıskançlık üzerine konuşacağız.
Possibilities, doubt and jealousy...