09 / 04 / 2014 Çarşamba
OTOBÜS KALİPSO // Taytay Funbana

Azeri funk'ı, Arap cazı, Yunan sambası, Türk rumbası, Japon kalipsosu, Bosna novası...