10 / 04 / 2016 Pazar // Konser
NOHLAB & NOS & Volkan Ergen + RAW // Görsel & İşitsel Performans

NOHLAB & NOS & Volkan Ergen
Daha önce çeşitli projelerde bir araya gelmiş bu dört sanatçı, sesin ve görselin hibrit olarak algılanmasını amaçlıyor. Volkan Ergen tarafından üretilen geleneksel seslerin üzerine inşa edilmiş modern ritmik yapılar, aritmik ses öğeleri ve yüksek hızda icra kesitlerinden oluşan bu işitsel deneyim Nohlab (Deniz Kader – Candaş Şişman) ve Osman Koç tarafından geliştirilmiş, gerçek zamanlı görsel üretim yazılımı NOS kullanılarak, görsel bir deneyime dönüşüyor. NOS yazılımı, performans anında yaptığı gerçek zamanlı ses analizlerini de görsel hesaplamalarının bir parçası haline getirip sesle görselin bir bütün olarak algılanmasını sağlarken, manuel kontrolü sayesinde görsel üretimini aynı zamanda bir performans haline getiriyor olacak.
RAW
RAW yaratıcılığı kendine özgü yöntemlerle ifade etmek için yola çıkmış bir ses ve görüntü grubudur. Kullandıkları ses ve görüntü ham maddelerini eş zamanlı olarak programlayarak (live-coding) canlı performansa dönüştüren ekip Selçuk ARTUT (Replikas) ve Alp TUĞAN'dan oluşmaktadır.

Nohlab ( Deniz Kader & Candaş  Şişman ) – Sanat Yönetimi ve Görsel Performans
Volkan Ergen – Doğu Vurmalıları ve İşitsel Performans
Osman Koç – Yaratıcı Kodlama
Gerçek Zamanlı Görselleştirme - NOS Visual Engine

http://www.nohlab.com/
https://twitter.com/NOHlab_studio
https://www.facebook.com/NOHlab
http://www.facebook.com/pages/Volkan-Ergen/40193151870
http://www.kocosman.com/