13 / 01 / 2010 Çarşamba
ROKET // Levent Aygül

Başlık sizi yanıltmasın Levent Aygül canı ne istiyorsa onu çalacak. Belki bir New Orleans popu, belki de bir Brezilya türküsü...
DJ Levent Aygül will be basicly spining whatever he wants. Maybe a New Orleans pop, maybe a Brasilian folk tune...