03 / 04 / 2010 Cumartesi
PSYCHODISKOTEK by FRIGITTE BARDOT & ZOLTAN ROBOTNY

“İçeriden gelen müziğin hiç de az sonra bitecekmiş gibi bir havası yoktu.”
Orhan Pamuk, Sessiz Ev
"...biri pikapta, biri teypte, biri radyoda üç tür müziği aynı anda dinleme…”
Adalet Ağaoğlu, Gece Hayatım
“Bir uçta arabesk müzik, bir uçta Yeşilçam sineması, bir uçta gazino (magazin) basını!”
Attila İlhan, Aydınlar Savaşı
“…dinleyene sağırlık verecek zannedilirse de o zamanlar kulak müzik ahengine alışmamış olduğundan bununla hoş vakit geçirilir ve eğlenilirdi.”
Ahmet Rasim, Sohbetler
“Sabih, Mümtaz'a sordu: Plakları buldun mu?”
Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur
“Müzik yaparlar.”
Peyami Safa, Sözde Kızlar
"Frigitte, Zoltan'a sordu: Bu çalan ne? Eğlenceliymiş, iyi dans edilir."
Anonim, arkaoda Hikâyeleri