05 / 01 / 2012 Perşembe
SOĞUK SAVAŞ ÇAĞINDAN SESLER // Ünver Şahin

MÜZİKLER: Soğuk savaş yıllarında, Sovyetler Birliği ve Batı’nın Demir Perde Ülkeleri diye adlandırdığı Doğu Bloku Ülkeleri ile İtalya, Yunanistan,Türkiye ve daha başka yerlerde ortaya çıkıp kaybolmuş ama bugün de dinlemeye değer psychedelic etkileşimli folk, funk, jazz, beat grupları ile chanson ve bard (Rus tarzı protest) şarkıcılarından örnekler.
MEZE VE ATIŞTIRMALAR: Ağırlıklı olarak dünya deniz mutfağından seçme.