05 / 04 / 2012 Perşembe
MELODİK TÜRLERLE RİTMİK İLİŞKİLER // Doruk Yurdesin

Altmışlardan seksenlere kuşaklar arasında, birinci dünyadan üçüncü dünyaya coğrafyalar arasında sirayet etmiş, öncü, deneysel, tehlikeli, hınzır tohumlar. Beat, psikedelik, post-punk…